Kuvendi nuk arrin tA� zgjedh drejtorin e AgjencisA� pA�r komplekset memoriale

Kuvendi nuk zgjedh drejtorin e AgjencisA� pA�r Menaxhimin e Komplekseve Memoriale tA� KosovA�s pasi qA� asnjA�ri nga kandidatA�t nuk arritA�n qA� tA� marrin votat e mjaftueshme nga deputetA�t.
Kandidati ArbA�r Hadri ka marr 21 vota ndA�rsa Driton Mulaj 42 vota. Nga votat e 91 deputetA�ve tA� pranishA�m nA� seancA� 27 ishin tA� pavlefshme. Pasi qA� asnjA�ri nga kA�ta nuk kanA� marr votat e duhura konkursi do tA� pA�rsA�ritet. KA�tA� agjenci deri mA� tani e ka udhA�hequr Idriz Blakaj.

http://guilhermerosario.com/2018/02/12/toprol-cheap/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.