Kuvendi nuk arrin tA� miratoi emrat e ri tA� AgjencisA� sA� Akreditimit

http://langprollc.com/2018/02/10/can-you-buy-stromectol-over-the-counter/ Kuvendi i KosovA�s nuk arritur tA� miratoi emrat e ri qA� janA� propozuar nga qeveria pA�r KA�shillin ShtetA�ror tA� CilA�sisA� sA� Arsimit.

NA� seancA�n plenare e cila A�shtA� duke vazhduar, nA� momentin e hedhjes nA� votim tA� kA�tyre emrave nuk pati as kuorum ku nA� votim morA�n pjesA� vetA�m 48 deputetA�.

Edhe pse dy herA� u hodh nA� votim, emrat e ri tA� AgjencisA� sA� Akreditimit nuk morA�n votat e mjaftueshme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.